Lariam-ofre i Danmark

 

Forsiden

Retssag mod Roche

Lariam

Foreningen

Dansk Presse

Dansk presse 2

Udenlandsk presse

UPI om lariam og selvmord

Medlemmerne fortæller
om bivirkninger

Links til søsterorganisationer

Vores MYG

ENGLISH

 

 

 

 

Lariam er et anti-malariamiddel, som man kan blive meget syg af at bruge

Foreningen og pressen :

Sådan meddelte vi os til omverdenen dagen efter vor stiftelse :

 

Pressemeddelelse : Den 22.03.99


Lariam-ofre i Danmark
- foreningen af 21.03.99

I aftes blev en ny patientforening, "Lariam-ofre i Danmark", stiftet af en kreds af danskere, der har det til fælles, at de er blevet forgiftet af malariamidlet Lariam, som også kendes under navnet Mefloquine.
Blandt stifterne er også pårørende til en 27-årig, nu afdød ung mand.

Foreningens formål er at oplyse om de meget alvorlige langtids
bivirkninger, der kan opstå efter brug af Lariam. Det er stifternes håb at bedre oplysning kan være med til at begrænse udbredelsen af midlet og dermed de skadevirkninger, der kan opstå og som alt for få gør sig klart - eller bliver gjort bekendt med - inden de begynder at anvende Lariam i forbindelse med rejser til malaria-truede områder.

Foreningen ønsker kontakt med andre patienter med Lariam-forgiftning og er parat til at yde "hjælp til selvhjælp" i krisesituationer til de mange mennesker, der i dag har vanskeligt ved at klare sig igennem, fordi de har anvendt Lariam som forebyggelse imod malaria.

Den danske patientforening er støttet af og samarbejder med "Lariam Action Group" i Irland, England og USA.


Yderligere oplysninger og alle henvendelser bedes rettet til foreningens sekretariat :
Att: Hanne Meister
Hyldegårdsvej 26
2920 Charlottenlund
Tlf. : 39641972 eller e-mail :hanne@meister.dk

Henvendelse kan også rettes til foreningens formand
Lykke Nielsen.

Med venlig hilsen

 

Links til andre pressemeddelelser og artikler (klik nedenfor)

Dansk presse

Udenlandsk presse

UPI om lariam og selvmord

 

 

Untitled Document